Happy family

Happy family - kidsHappy family är en ”samtalslek” från Amicita. Det är en ask med samtalskort som kan användas för lek, samtal och närvaro i familjen, skolan, på fritids eller bland kompisar. På varje kort står tre frågor. Det kan vara ”Berätta om en bok som du tycker om”, ”Berätta om något snällt du sagt eller gjort idag”, ”Hur är stämningen i klassen på rasterna och lektionerna”, ”Berätta om en gång då du såg någon peta sig i näsan”, ”Vad får dig att bli ledsen”, ”Om du fick önska dig vad som helst – vad skulle du då önska”. Som ni ser är det alla möjliga frågor, både roliga och mer allvarliga, lite mer ytliga och mer djupa. En bra variation helt enkelt. En möjlighet att inleda diskussioner kring alla möjliga ämnen, en möjlighet att lära känna sitt barn eller sina klasskompisar bättre. En förälder kan spela tillsammans med sina barn, äldre barn kan spela själva tillsammans eller så kan man som pedagog använda samtalskorten i undervisningen. Det finns alla möjliga möjligheter.

Jag spelade tillsammans med min äldsta dotter och hon fastnade direkt och ville att vi skulle ta med samtalskorten till hennes skola eller fritids så hon fick höra vad hennes kompisar svarar på samma frågor. Jag tycker också att det här var en jättebra idé och kan se många användningsområden för frågekorten, både hemma och i skolan. Kanske dra ett kort och ställa en fråga varje morgon i skolan, under samlingen, eller ställa en fråga varje kväll under middagen hemma. När man har ställt en fråga kan man också ställa följdfrågor och diskutera vidare kring ämnet om man tycker att man inte pratat klart om det. Jag tror även att man skulle ha nytta av en sådan här kortlek även hos till exempel elevhälsa, kuratorer, socialtjänst och andra verksamheter som träffar barn. Det kan vara ett lättsamt sätt att komma in på mer allvarliga ämnen eller att lära känna varandra innan man börjar prata om mer jobbiga teman. Kanske skulle samtalskorten även kunna finnas på exempelvis biblioteket. Som sagt, jag ser många möjliga användningsområden för dessa samtalskort.

Totalt finns det 105 frågor. Samtalskorten vänder sig till barn mellan cirka 6-12 år. Happy family kan exempelvis köpas hos Adlibris och Bokus.