Jämställdheten börjar i plånboken

Madeleine Gauffin och Monica Sjöstedt har nyligen utkommit med en bok om kvinnor och ekonomi: Jämställdheten börjar i plånboken (Optimal förlag). De menar att jämställdheten börjar i plånboken, för den som har pengarna har också makten. Många män i vårt samhälle förtrycker kvinnor ekonomiskt, enligt författarna, och problemet med utpressning i parförhållanden är utbrett. Författarna myntar därför begreppet Ekonomisk misshandel. Madeleine Gauffin är psykolog och Monica Sjöstedt är socionom.

Boken innehåller dels bakgrundsfakta och statistik om kvinnor och ekonomi och dels intervjuer med kända och okända kvinnor som berättar om sina egna erfarenheter. Boken innehåller också information om hur man som kvinna kan försäkra sig om ekonomisk trygghet och frihet. Det finns checklistor och handlingsplaner för de kvinnor som vill ta kontroll över sin ekonomi.

Mestadels handlar boken om hur det ser ut i Sverige och världen med tanke på kvinnors ekonomi. Den har därför ett samhällsekonomiskt perspektiv och boken innehåller mycket fakta. Den innehåller inte så mycket konkreta tips och råd om ekonomi som jag trodde innan jag läste boken. Vill man ha sådana mer handfasta råd så kan man istället läsa Pengarna och livet av Birgitta Piper, en bok som också riktar sig till kvinnor som vill ta kontrollen över sin ekonomi och sin framtid. Men Jämställdheten börjar i plånboken är också bra och intressant, framförallt för den som vill få insikt över hur det egentligen ser ut i samhället och få en bakgrundsinfo till varför det är viktigt att ta kontroll över sin ekonomi, även om man idag lever i ett stabilt parförhållande.

One thought on “Jämställdheten börjar i plånboken

Comments are closed.