Tips och tankar om högläsning

Här kommer en lista med tankar och tips om högläsning inspirerad från boken Den meningsfulla högläsningen av Anne-Marie Körling:

 • Läs de texter ni möter på tunnelbanan, i bussen och på skyltar.
 • Läs högt ur en bok med början och slut under samma sagostund.
 • Läs på andra tider än vid sänggåendet.
 • Kom ihåg att ditt barn älskar just din röst och ditt sätt att läsa. Barnet kommer inte att döma din förmåga att högläsa.
 • Högläs samma bok om och om igen. Om ditt barn gillar att höra samma berättelse flera gånger – läs den då flera gånger, för då betyder det att barnet inte är färdigt med den berättelsen. Låt barnet uppleva repetitionens trygghet.
 • Högläsning väcker samtal. Låt ditt barn tänka, fantisera och samtala om det du högläst. Låt barnet avbryta din läsning med sina frågor.
 • Stanna upp om det är något i illustrationerna som barnet blir nyfiket på. Titta gemensamt på dem. Sätt ord på det ni ser. Prata om bilder, foton och illustrationer. Tänk på att dessa kompletterar den text som finns skriven.
 • Då du läser en bok visar du barnet att böcker är viktiga.
 • Läs för ditt läsande barn också. Högläsning skadar aldrig den egna läsförmågan. Tvärtom bidrar den till att utveckla barnets självständiga läsning.
 • Bilderböcker har inte med ålder att göra. Läs gärna bilderböcker såväl för ditt barn som för din tonåring.
 • Om du inte tycker att tiden räcker till, läs på väg till arbetet eller bussen.
 • Kom ihåg att barnet lär sig mer än vad själva texten ger – grammatik, form och allt det där som barn ska lära sig kommer de att ha mött då ni högläser.
 • Läs för barn för att du gillar dem, inte för att utbilda dem.
 • Gillar ditt barn kartor, läs då ur kartböcker.
 • Läs högt så fort du har möjlighet – brev, barnens läxor, sms, recept, rubrikerna i tidningen, skyltar osv. Se till att högläsningen hela tiden finns med naturligt i vardagen.