Den rikaste mannen i Babylon

Den rikaste mannen i Babylon är en omskriven och populär bok. Den har bland annat kallats för den mest inspirerande bok om rikedom som har skrivits. Boken är skriven av George S. Clason och utgiven av Soderpalm Publishing. Boken är den första i förlagets nya serie Stjärnbildning, en serie översatta utländska böcker som är tänkta att hjälpa läsarna att bli en stjärna.

På Adlibris står det såhär om boken:

Den rikaste mannen i Babylon är boken som avslöjar hur du tjänar pengar, behåller dem och får dem att arbeta för dig. Boken har genom åren hjälpt mer än två miljoner läsare att förstå hur man med små enkla medel, med utgångspunkt från sin egen situation, kan börja sin vandring mot att bli rik. Den rikaste mannen i Babylon, The richest man in Babylon, anses vara något av det mest inspirerande som skrivits om driftighet, ekonomisk planering och rikedom. I USA har miljoner läsare tagit hjälp av de berömda babyloniska liknelserna. Boken gavs ut första gången år 1926.

Så här säger författaren George S. Clason: Babylon blev forna dagars rikaste stad därför att dess invånare var de rikaste människorna i sin tid. De insåg pengars värde. De tillämpade sunda ekonomiska principer för att skaffa pengar, behålla pengar och få sina pengar att i sin tur tjäna ännu mer pengar åt dem. De sörjde för att skaffa det vi alla önskar … inkomster för framtiden.

Den rikaste mannen i Babylon har alltså hyllats av många och därför kändes det spännande att börja läsa boken. Berättelsen utspelar sig i det gamla Babylon och handlar om en äldre man vi namn Arkad. Han råkar vara den rikaste mannen i Babylon och i boken så berättar han för sina vänner hemligheten om hur han kunnat bli så rik. Babylon sägs vara platsen där de ekonomiska grundläggande principerna fastlades, de principer som än idag erkänns och används över hela världen, så det känns logiskt att boken tar oss dit. Arkad jobbade i sin ungdom som skrivare i stadshuset, där han ristade lertavlor. Han arbetade nästan jämt och fick förstås lön, men den gick åt till mat, kläder, offergåvor åt gudarna och annat. En dag kom en pengautlånare till stadshuset för att få ett jobb utfört och då passade Arkad på att fråga hur pengautlånaren kunnat bli rik. Pengautlånarens råd till Arkad var att se till att bestämma sig för att en del av de pengar han tjänar ska tillhöra honom själv. Om man inte sparar någon del av sin inkomst så jobbar man bara för att betala andra. Arkad betalade till skräddaren, till sandalmakaren, för att kunna äta och så vidare, men han kunde inte visa upp en enda krona av sina förtjänster de senaste månaderna – alla pengar hade gått åt. Rådet han fick var att minst en tiondel av hans inkomster skulle han lägga på sparande. Och de pengar han sparade skulle han också investera:

Rikedom växer liksom trädet från ett litet frö. Det första kopparstycket du sparar är fröet från vilket din rikedoms träd skall växa. Ju förr du planterar det fröet, desto tidigare skall trädet börja växa. Och ju trognare du göder och vattnar det trädet med enträget sparande, desto tidigare kan du vila förnöjt i dess skugga.

Arkad följde det rådet och han sparade undan en tiondel av sin inkomst varje gång han fick betalt. Han lärde sig därför att leva på mindre pengar än tidigare, därefter lärde han sig att behålla det han sparat (inte investera i dåliga affärer) och att söka råd från andra som hade egna erfarenheter (rika män vars dagliga jobb är att handskas med pengar) och efter det lärde han sig hur pengarna kunde arbeta för honom (passiva inkomster, exempelvis ränta).

När Arkad var 70 år gammal var han den rikaste mannen i Babylon och då frågade kungen om han kunde lära ut sina knep, för att de i så fall kunde glädja andra invånare i staden och göra Babylon till den rikaste staden. Arkad berättade då att det fanns sju kurer mot en tom börs: Få din börs att gödas (skapa en inkomst och inte använda upp hela inkomsten), Kontrollera dina utgifter (skapa en budget), Få ditt guld att mångfaldigas (skapa passiva inkomster), Skydda dina skatter mot skada (investera i säkra investeringar och rådfråga människor som kan pengar), Låt din boning bli en lönsam investering (att äga sitt eget hem), Öka din förmåga att tjäna pengar (skaffa sig mer kunskap om ekonomi). I boken berättar Arkad utförligt om sina råd och ger exempel på hur man kan införliva dessa råd i sitt eget liv. I boken kan man också läsa om Guldets fem lagar och mycket mer.

Det här är som en blandning av en saga från förr och en handbok i ekonomi. Författaren har en otrolig berättarförmåga och trots att man själv kanske först inte tycker att man har några likheter med en skrivare från Babylon så har man fler likheter än man tror, i alla fall om man själv också vill bli rik. Så: vill man tjäna pengar, behålla pengarna och få dem att arbeta för en själv så ska man läsa Den rikaste mannen i Babylon. Det är en i allra högsta grad underhållande, intressant, läsvärd och tankvärd bok!