100% ekologiskt

Malmö stad tog 1999 ett beslut om att införa ekologiska livsmedel i skolrestaurangerna. Ett projekt skapades på Djupadalsskolan där man utbildade personalen i ekologisk matlagning för att få reda på hur man kunde ställa om från konventionell storhushållsmatlagning till mat tillagad från grunden och med ekologiska råvaror. Idag är nästintill all mat som serveras på skolan ekologisk. Skolrestaurangens samlade erfarenheter och kunskaper finns nu samlade i en bok, 100 % ekologiskt, utgiven av Informationsförlaget. Där finns fakta, inspiration, information och recept. Recepten är beräknade för 4 portioner och 100 portioner. Man har alltså lika stor nytta av boken ifall man vill äta mer ekologiskt hemma i den egna familjen som om man jobbar på förskola eller skola och vill införa ekologisk matlagning där. Riksdagen har antagit ett nationellt mål om att 25 procent av livsmedlen i offentlig verksamhet ska vara ekologiskt producerade senast i år. Men man behöver inte nöja sig med 25 procent. Den här boken visar hur viktigt det är att servera god, nyttig och näringsrik mat i skola och förskola eftersom detta ökar hälsan och elevernas prestationer stärks. Med boken kan man få verktyg för hur man ska tänka och även redskap för att förändra. En mycket intressant bok för lärare, elever och skolpersonal.