Amningsboken

Kristin Svensson och Malin Nordgren har skrivit en heltäckande och mycket intressant bok om amning. Kristin Svensson har en specialistbarnmorsketjänst för amning på Karolinska Sjukhuset och forskar även om amning. Hon har jobbat med amningsfrågor i mer än 25 år och är också hjälpmamma i Amningshjälpen. Malin Nordgren är journalist med graviditet, förlossning och amning som specialområden. I den här boken har de samlat det mesta som finns att veta om amning. Boken tar upp amningens historik, hur man skapar en bra amningsstart, amningshjälpmedel, hur man avhjälper svårigheter som uppstått, hur man ammar prematura barn, tvillingar, sjuka barn, amningsteknik, att mjölka eller pumpa ur, att amma på natten, fördelar med amning och mycket annat. Ett speciellt kapitel riktas till pappan och ett annat kapitel riktar sig till mor- och farföräldrar. Boken innehåller också många intervjuer med mammor som har olika erfarenheter av amning. Man får många konkreta och praktiska tips från boken samtidigt som det är intressant att läsa om till exempel amningens historik i Sverige. Boken har fått Amningshjälpens bröstpris. Den är mycket läsvärd för alla blivande och nyblivna föräldrar, inte bara för mamman.