Antroposofiska böcker

När det gäller barn så har vi ju som jag tidigare skrivit lite alternativa tankar. Bland annat så har vi valt att inte vaccinera, jag ammar fortfarande trots att dottern snart är 11 månader, vi har aldrig gett henne någon napp, vi valde bort K-vitaminsprutan vid förlossningen, hon sover med oss i sängen och vi har alltid haft henne nära. Våra tankar när det gäller barn hör lite hemma i filosofin attachment parenting/nära förälderskap (som jag tidigare skrivit ett inlägg om), men också en del i antroposofin. Till exempel så har vi valt att ställa oss i kö till ett waldorf-dagis. Jag har fått recensionexemplar av några intressanta böcker utgivna av FALK, föreningen för antroposofisk läkekonst.

Är massvaccination mot barnsjukdomar nödvändig?
Författare Jackie Swartz

Antroposofiska läkare ifrågasätter en generell vaccinering av alla barn. De föreslår istället ett individuellt vaccineringsprogram. Många vaccinationer ger skadliga biverkningar. Barnsjukdomarna mässling, röda hund och påssjuka anses vara naturliga kriser i barnets utveckling med möjlighet att påverka barnet positivt, på både kort och lång sikt. Den här boken innehåller studiet av en mässlingsepidemi som utbröt i Järna 1994-1996. Det är intressanta resultat som visar på att mässlingen i många fall innebar en mognadsprocess för barnet samt att immunförsvaret stärktes.

Syster Märtas husapotek
Författare Märta Arman

Boken innehåller den antroposofiska medicinens grundtankar samt hur man bygger upp ett husapotek för egenvård. Man kan läsa om naturliga behandlingar av bland annat feber, influensa, öroninflammationer och eksem.

Några små råd till väntande och nyblivna föräldrar

Boken handlar om barnets födelse och utveckling under de första åren sammanställt ur en antroposofisk människokunskap. Man får till exempel recept på barnmat, fakta när det gäller att ta ställning till barnsjukdomar och vaccinationer, råd om vad man kan göra om barnet är sjukt samt tips om hur man ska leva under en graviditet. Boken är genomarbetad och känns komplett.

Vegetarisk barnmat – från bröst till bord
Författare Kirsten Nisted och Ulrika Lundsten

Boken handlar om barnmat ur ett antroposofiskt perspektiv. Den tar upp näringens betydelse för barnet, om amning, övergången till barnmat och övergången till familjens mat. En mycket innehållsrik bok. Framförallt är boken en vägledning för hur man kan laga egen barnmat. Detta är viktigt i vår tid när den köpta barnmaten oftast innehåller socker och tillsatser.

Föräldrar och barn
Författare Kirsten Nisted

Kirsten Nisted är antroposofisk barnmorska och fembarnsmamma. Hon har skrivit ett 27 artiklar om Föräldrar och Barn till FALK-bladet (antroposofisk tidskrift). Dessa artiklar är nu bearbetade och samlade i denna bok. Hon tar upp bland annat frågor om vaccinationer, ad-droppar, K-vitamin, barnsjukdomar och vegetarisk barnmat. Hon tar också upp hur det är att bli och vara föräldrar. En mycket innehållsrik bok om föräldraskap.

Vaccinationer – fördelar och nackdelar
Författare Jackie Swartz

Boken tar upp frågor som föräldrar kan ha när de ska ta ställning till om de ska vaccinera sitt barn eller inte. Exempel på frågor: Varför vaccineras våra barn? Vad sker vid vaccination? Vilka biverkningar kan vaccination ge? En mycket intressant och läsvärd bok som alla föräldrar borde läsa innan de tar ställning till vaccinationer.

Den sista boken var inget recensionsexemplar utan den har jag lånat på biblioteket. Det var tidigare FALK som utgav den, men numera säljs den genom Vidarkliniken i Järna. Vidarkliniken är Nordens enda antroposofiska sjukhus. De håller ofta föreläsningar och ger även ut intressanta broschyrer och rapporter.