Ät upp till bevis

Det finns många böcker som handlar om kost och hälsa och alla ger sina versioner av vad som är rätt och fel. Det finns olika metoder för viktminskning och det finns också många olika råd och rön om saker, men frågan är hur många av dessa som verkligen är sanna. Vem ska man lyssna på? I boken Ät upp till bevis har författaren Fredrik Nyström samlat fakta om kost och hälsa och det som gör just hans bok så unik är att han har vetenskapliga referenser till allt han skriver. När han skriver att till exempel kaffedrickare har lägre risk för diabetes så finns det studier som ligger bakom påståendet. Boken vänder upp och ned på många ”sanningar” som man har gått och trott att de stämmer. Dessutom ger boken nya intressanta fakta. Författaren är inte det minsta rädd att utmana fördomar och föråldrad vetenskap. Boken är relativt lättläst och inte särskild tjock, det gör att författaren inte helt går ner på djupet inom olika ämnesområden utan mer visar på att det finns många områden där det finns en stor osäkerhet när det gäller kost och hälsa. Författaren är enormt kunnig inom sitt ämnesområde men han visar inte riktigt allt han kan i denna bok, den är mer av ett smakprov. Det är en läsvärd bok som vänder sig till alla som är intresserad av kost och hälsa. Ät upp till bevis – fakta och fördomar om kost och hälsa är skriven av Fredrik Nyström och utgiven av Optimal förlag.