Att föda

Att föda av Gudrun Abascal är en innehållsrik och ovärderlig bok om förlossningen. Boken innehåller en historik över förlossningsvård i Sverige, information om smärtlindring, förlossningens olika faser, hur du läser en förlossningsjournal, och hur du bäst förbereder dig inför förlossningen. Boken tar också upp svåra ämnen som förlossningsrädsla och hur det är att föda ett handikappat eller dödfött barn. Även en mängd personliga förlossningsberättelser ryms i boken. Det finns också ett par kapitel om amning, kejsarsnitt och om pappans roll under förlossningen. Boken är lättläst och pedagogisk. Det känns att författaren, som själv är chefsbarnmorska, har en stor kunskap. Boken känns komplett och genomarbetad.