Att skriva om sitt liv

Något som ökat de senaste åren är utgivningen av biografier. Många vill skriva om sitt liv antingen för publicering i bokform eller bara för att släktingar, barn och barnbarn ska få ta del av vem man är och vad man gjort i sitt liv. I och med att detta har blivit allt mer populärt har det därför kommit några handböcker i ämnet. En väldigt bra handbok heter just Att skriva om sitt liv och den är skriven av Inga-Lill Valfridsson (Svenska Förlaget, 2006).

Författaren brukar hålla skrivarkurser om att skriva självbiografier och den här boken utgår lite från dessa. Första halvan av boken behandlar livskartan, ett verktyg där man får hjälp att komma ihåg minnen och strukturera upp viktiga händelser i livet, sådant som kan vara till nytta sedan när man ska börja skriva. Andra halvan av boken är en skrivarskola där man får lära sig komma igång med skrivandet, sortera sitt material, och knyta ihop allt.

Boken hjälper läsaren att vaska fram minnen och att berätta om dem. Man får också många goda råd, praktiska skrivartips och sätt att gå vidare. Det här är en bok som passar de flesta, oavsett om man vill skriva för sig själv, för barn/barnbarn, som personlig utveckling, dokumentation eller för utgivning.