Bångstyriga barn

bangstyriga-barn-makt-normer-och-delaktighet-i-forskolanBångstyriga barn – makt, normer och delaktighet i förskolan är skriven av Klara Dolk och utgiven av Ordfront förlag. Boken handlar om genuspedagogik. Det är nämligen något som har slagit igenom stort i förskolans värld. Men vad är det egentligen för något och hur fungerar det i praktiken?

Vad händer om barnet inte alltid tacksamt tar emot de vuxnas välmenande försök att fostra, utan istället gör motstånd? Barn låter sig ju inte alltid att styras, utan blir istället ”bångstyriga”. Men behöver det alltid vara ett problem att barnen gör motstånd? Kanske är det i själva verket ett sätt att utöva demokrati på?

Sådana frågor tar författaren upp i den här boken. Vi får också möta både barn och pedagoger på en förskola där man jobbar aktivt med genuspedagogik, likabehandling och barnens rättigheter. Författaren fokuserar på det faktum att vi vuxna, både föräldrar och förskolepedagoger, gärna försöker påverka barn åt ”rätt håll” och att vi vyxna har svårt för att låta barnen vara delaktiga och få makt att påverka på riktigt. Mycket intressanta frågor som är värdefulla att belysas.

Boken vänder sig till alla som är intresserade av pedagogik och barnuppfostran, både föräldrar och pedagoger, men också av de som är intresserade av ämnet rent generellt. Boken är intressant, lättläst och väcker många tankar!