Bättre minne

Bättre minne – så behåller du ett bra minne och utvecklar det ännu mer är skriven av Marianne Lesslie och utgiven av Frank förlag. Boken har också ett stort antal andra medverkande, som Sven Wollter, Sissela Kyle, Elsie Johanssom och Carl-Johan de Geer. Bakgrunden till boken var att Marianne Lesslie, som också är journalist, fick problem med sitt närminne och gick då igenom en stor demensundersökning. Det väckte ett brinnande intresse hos henne för hur minnet fungerar. Senare bestämde hon sig för att skriva en bok om sina erfarenheter och om det senaste kring minnesforskning. Hon har också intervjuat ett antal andra människor kring deras erfarenheter av minnet.

Boken är intressant och lättillgänglig. Den handlar om ett ämne som berör oss alla. Alla har vi ett förhållande till våra minnen, framförallt kanske våra barndomsminnen. Men redan vid 40 års ålder kan vi få problem med närminnet och ju äldre vi blir, desto viktigare blir det att behålla minnet intakt. Att då få lära sig mer om hur minnet fungerar, om de senaste rönen kring minnet och de bästa råden för hur vi kan behålla och utveckla minnet är därför ovärdeligt. Genom att träna hjärnan kan man nämligen förebygga minnessjukdomar och på så sätt få en högre livskvalitet.