Berättarens handbok

Christina Claesson är en av Sveriges bästa berättare. I boken Berättarens handbok har hon samlat sitt kunnande och sina erfarenheter för alla som vill öva upp sin berättarförmåga. Hon inleder med några introducerande kapitel: Berättaren, Lyssnaren, Berättelsen, Framförandet. Där handlar det om vem berättaren är, hur man lägger upp en berättelse och hur man anpassar sig utifrån målgrupp. Därefter följer motsvarande kapitel om felsökning. Där handlar det om saker som kan gå fel och hur man kan förbättra dem, exempelvis om berättelsen är för lång eller för kort, om folk inte skrattar eller om publiken pratar med varandra istället för att lyssna. I slutet av boken finns sedan en rad olika övningar och även intervjuer med några bra berättare. Det här är en praktisk och konkret handbok som ger massor av tips och råd för alla som vill berätta inför andra människor. Man har nytta av boken i många olika situationer och boken vänder sig både till den som är relativt van berättare och den som är nybörjare. Boken är utgiven av Alfabeta förlag.