Bildens retorik i journalistiken

Retorik är ett intressant ämne. Det brukar definieras som ”Konsten att övertyga” och då tänker man kanske framförallt på talets konst, att politiker och andra använder ord för att få fram sitt budskap. Men bilder kan också vara retorik. Faktum är att bilder är ett av retorikens mest kraftfulla redskap. På de gamla grekernas tid kanske framförallt målande exempel och metaforer användes för att tydliggöra, engagera och väcka känslor. Sedan gick utvecklingen snabbt framåt och idag finns det inga begränsningar för vad man kan göra med bilder av olika slag. Inte minst används bilder ofta i journalistikens värld, såväl tidningar som tv-program är fulla av bilder.

Boken Bildens retorik i journalistiken handlar just om detta. Det är en väldigt intressant bok för alla oss som är intresserade av journalistik och kommunikation. Boken ger exempel på hur bilder kan användas för att styra våra uppfattningar och få oss att ta ställning och gå till handling. Man får lära sig hur man kan använda bilder för att förmedla ett budskap och för att bilda opinion. Man får också lära sig hur man analyserar bilder. En intressant och tankeväckande bok. Bildens retorik i journalistiken är skriven av Brigitte Mral och Henrik Olinder och den är utgiven av Norstedts förlag.