Böcker om äldreomsorgen

Jag har jobbat ganska många år inom vården, främst i äldreomsorgen och detta ämne ligger mig därför varmt om hjärtat. Några böcker om äldreomsorgen har därför lästs och bläddrats i den senaste tiden, samtliga från Gothia förlag.

Kontaktmannaskap i äldreomsorgen – Marie Birge Rönnerfelt, Eva Norman, Kerstin Wennberg
Boken tar upp frågor om vad det innebär att vara kontaktperson inom äldrevården, vilket ansvar har man och hur ska man sköta sitt uppdrag på bästa sätt? På de ställen där jag själv jobbat har vi ofta tillämpat kontaktmannaskap, men som nyanställd/vikarie får man sällan veta riktigt vad det handlar om. Den här boken ger mycket intressant information och många konkreta tips.

Sinnesstimulering i demensvården – Ann-Christin Kärrman, Lotta Olofsson
Boken handlar om dementa, framförallt de som kommit så långt i sin demens att de har svårt att kommunivera med omvärlden. Författarna tar upp hur man kan bemöta dessa personer, hur man kan skapa ett bra boende för dem och hur man kan skapa meningsfulla stunder i vardagen. Om hur man man aktivera och stimulera patienterna. Också denna bok ger många praktiska och handfasta råd.

Nära och kära – att möta och bemöta anhöriga i äldreomsorgen – Margareta Normann, Kristina Fröling
När man jobbar inom äldreomsorgen får man ofta möta även deras anhöriga. Den här boken tar upp detta möte och hur man skapar och bibehåller en god kontakt med anhöriga. Ett viktigt ämne!

Hundens betydelse i vården – erfarenheter och praktiska råd – Barbro Beck-Friis, Peter Strang, Anna Beck-Friis
Djurens betydelse i vården är ett ämne som engagerar mig starkt. Jag har jobbat på boenden där vi haft hund, katt, fåglar, fiskar och höns och jag märker hur viktiga djuren varit för de boende. Den här boken tar upp husdjurens, framförallt hundens betydelse för människan och författarna delar med sig av erfarenheter och även praktiska råd, hur man gör för att ha med hundar på ett äldreboende.

Handbok för dig i hemtjänsten – Katarina Piuva, Pia Söderlund
Den här boken vänder sig till anställda inom hemtjänsten. Den ger många goda råd och är ett praktiskt stöd i det dagliga arbetet. Den handlar om bemötande, förhållningssätt, om allt som rör arbetet i hemmet hos de äldre och den tar även upp de vanligaste sjukdomarna som drabbar äldre. I slutet av boken finns också ett avsnitt om hur man tar hand om sig själv och hur man kan utvecklas i sitt arbete som hemtjänstpersonal. En unik och väldigt intressant bok!
Mellanchef i vård och omsorg – Kjerstin Larsson
Boken handlar om ledarskap och organisation inom äldreomsorgen. Fokus ligger på mellanchefernas möjlighet att bedriva hållbart utvecklingsarbete, vilka förutsättningar i form av tid, resurser och stöd som cheferna får av organisationen och omgivningen, när de försöker driva ett utvecklingsarbete. Man får också ta del av fallbeskrivningar och erfarenheter. Väldigt intressant!

One thought on “Böcker om äldreomsorgen

  1. Verkar alla vara intressanta böcker som jag kanske väljer att plocka upp någon dag. Jobbar även jag inom vården… Se där fick du en liten ledtråd till vem jag är. 😉

Comments are closed.