Bokbloggsjerka 10-13 april

Veckans fråga kommer från Robert och är förvisso rätt så kort, men inte alls lätt att svara på.

Varför är det nästan bara kvinnor som bokbloggar?

En mycket bra fråga som inte har något självklart svar. Jag har också observerat att det är främst kvinnor som bokbloggar, men vad det beror på vet jag inte. Kanske beror det på att det främst är kvinnor som läser? Kanske beror det på att kvinnor föredrar skönlitteratur och män facklitteratur? Kanske beror det på att kvinnor i högre grad är intresserade av att diskutera böckerna de läser? Kanske beror det på att kvinnor i högre utsträckning än män tycker om det sociala som bokbloggandet ger, inte minst att delta i utmaningar och liknande? Kanske handlar det om att det känns mer accepterat för kvinnor att läsa, blogga, delta i bokcirklar, delta i läsutmaningar och så vidare?

Jag tror helt enkelt inte att det finns något självklart svar på den här frågan, men det är en väldigt intressant och viktig fråga. För jag tror att själva kärnfrågan är djupare än inom bara bokbloggsvärlden. Jag tror att det bottnar sig redan i grundskolan och attityden till läsandet där, men även intresset för läsning grundläggs ju tidigt och det gäller att hålla intresset kvar. Eftersom jag pluggar till bibliotekarie är detta något som är och kommer att vara centralt för mig och det är definitivt något som jag kommer att grubbla vidare på.

4 thoughts on “Bokbloggsjerka 10-13 april

  1. Jag har märkt att tjejer läser betydligt mer än killar i tonåren. Och jag tror också att tjejer/kvinnor har ett större behov av att diskutera det de läser.

  2. Ja, så var det redan när jag gick i skolan, åtminstone vad jag minns. Frågan är varför det är så, och vad man ska göra åt det.

  3. Jag har försökt prata böcker med min sambo, som läser ungefär samma som jag, men det jag brukar få ur honom är om han tycker boken är bra eller dålig. Det räcker för honom 🙂

  4. Intressant det där. Varför har kvinnor ett större behov av att diskutera och blogga om böckerna de läser än vad män har?

Comments are closed.