Dags för syskon?

Boken Syskon av Mia Coull tar upp alla de funderingar som föräldrar kan ha angående att skaffa syskon till sitt barn. Ska man ha ett eller flera barn? Vid vilken ålder passar det bäst för barnet att få syskon? Kan man älska alla barn lika mycket? Vad gör man med syskonsvartsjuka? I boken finns många föräldraberättelser, där föräldrar berättar om hur de har gjort och deras erfarenheter. Även barnen får komma till tals om hur det är att få syskon. Författaren är barnpsykolog och i boken finns det också andra experter som delar med sig av sin kunskap.

En unik och läsvärd bok som tar upp alla frågor om syskon som man kan ha som förälder.