Den högkänsliga människan

På sistone har vi kunnat läsa mycket i media om högkänsliga personer. Det är sådana som har ett nervsystem som är känsligare än hos genomsnittsmänniskan. Sådana personer lägger märke till detaljer bättre än genomsnittsmänniskan och bearbetar dessa detaljer noggrannt inombords. Högkänsliga personer blir därför lätt överstimulerade och kan ha ett större behov än andra att dra sig undan. De uppfattas därför ofta som tillbakadragna eller blyga. Men å andra sidan är de ofta intuitiva, kreativa, medkännande och djupsinniga.

En klassiker bland böcker om högkänsliga människor är Den högkänsliga människan av Elaine N Aron. I boken tar hon upp hur man kan identifiera detta personlighetsdrag hos sig själv och framförallt hur man kan göra det bästa av det i olika vardagssituationer. Författaren är psykolog, forskare och själv högkänslig. Det märks att hon vet vad hon talar om. Hon grundar också allting i omfattande forskning och har dessutom gjort hundratals intervjuer med andra högkänsliga. Det här är en väl genomarbetad bok som håller en hög kvalitet. Det finns allt från fakta och forskning till konkreta tips och råd. Framförallt riktar sig boken till högkänsliga personer, men också till omgivningen, så som familjemedlemmar och vänner till högkänsliga eller till sjukvårdspersonal. Boken är utgiven av Egia förlag.