Den lärande hjärnan

Den lärande hjärnan är en bok som handlar om hur hjärnan fungerar, både när den minns och när den glömmer. Man kan också läsa om hur hjärnan påverkas av allt från gener till stress, fysisk aktivitet och nära relationer. Allt lärande sker i hjärnan och det betyder också att nyckeln till barns utveckling finns i hur hjärnan formas. Boken beskriver hur vi kan använda oss av kunskapen om hjärnan till att förstå barn och tonåringar, men också till att ta reda på hur vi ska kunna ge våra barn och tonåringar de bästa förutsättningarna att lära och utvecklas. På vilket sätt har hjärnans mognad betydelse för tonåringars beteende? Vad beror svårigheter som dyslexi, dyskalkyli och bristande koncentrationsförmåga på? Sådana frågor kan vi få svar på i boken Den lärande hjärnan som är skriven av Torsten Klingberg och utgiven av Natur & Kultur. En läsvärd bok för alla som är intresserade av psykologi och/eller pedagogik.