Du fattar ju ingenting

Du fattar ju ingenting – om kvinnligt och manligt i relationer är skriven av Johanna Weiss & Anna-Britta Ståhl och utgiven av Lind & Co. Det är en väldigt intressant bok. I boken får man möta fyra män och fyra kvinnor som är fast i sina könsroller. Ingen av dem ser dock att deras situationer beror i grunden på att män och kvinnor skiljer sig åt och att män och kvinnor har olika förväntningar på förhållanden. Man får läsa om vad som skiljer män och kvinnor åt när det gäller relationer och förhållanden och man får också tips på vad man kan göra för att hålla kärleken vid liv. Genom att försöka förstå att man är olika och har olika sidor så kan förhållandet bli bättre. Boken är lättläst och inspirerande och man får många konkreta råd.