Edge – Lyft din aktiehandel till en ny nivå

För den verkligt aktieintresserade personen är Edge – lyft din aktiehandel till en ny nivå (Aktiespararna kunskap) en komplett bibel. Det är mer än 500 sidor ny kunskap för den kortsiktige aktiehandlaren. Boken är skriven av Peter Nilsson och Johnny Torsell som tillsammans skrivit fyra böcker om aktier och finansmarknaden tidigare. Boken innehåller mer än 100 olika tekniker och strategier för kortsiktig aktiehandel, trading. Du får veta hur du ska tänka vid valet av strategi, vad du ska akta dig för vid kortsiktig aktiehandel och hur man finner aktievinnarna. Man får veta vilka marknadsverktyg som passar sig i olika situationer och när man ska nyttja respektive strategi. Författarna tar även upp vilka strategier och tekniker som passar ihop och hur man kan kombinera dem. Man kan också läsa om trender, jämnviktspendling, candlestick och relativ styrka/svaghet.

Hittills är Edge den bästa tekniska analysboken på svenska och den vänder sig såväl till erfarna nybörjare som till proffs. Du bör ha en grundläggande kunskap om finansmarknaden och aktiehandel. Den fokuserar mycket på swingtrading (aktiehandel med en tidshorisont på ett par dagar), men också positiontrading (upp till en månad) samt daytrading (initierade och avslutade affärer inom samma dag). Termen Edge handlar om den statistiska fördel som en placerare/investerare kan skaffa sig genom att vara observant på kursrörelser. Edge innehåller verkligen allt man kan behöva veta som trader. Den påminner om författarnas tidigare böcker, främst Tradingboken, men den är mycket bredare och djupare. Den har också karaktären av en uppslagsbok så den lär stå i de flesta placerares bokhylla, oavsett hur kunnig man är.