Empati och engagemang

För lite mer än 200 år sedan föddes Wendela Hebbe, Sveriges första kvinnliga yrkesjournalist. Detta firades förstås och bland annat utkom en antologi ut i samband med firandet. Antologin fick namnet Empati och engagemang – en kvinnolinje i svensk journalistik och det är en bok i Wendela Hebbes anda. Wendela var nämligen också pionjär inom den journalistiska genren socialreportage och i denna bok står journalistikens inkännande förmåga i fokus. Intressant bok där ett 20-tal kvinnliga journalister delar med sig av sina texter om journalisternas yrkesroll och om det offentliga samtalet, vart det är på väg. Boken är utgiven av Tusculum förlag och redaktören är Ami Lönnroth.