Fånga platsen

Fånga platsen – guide till Sveriges företagsamma historia är skriven av Anders Johnson (SNS förlag). Den skildrar över 1000 platser över hela landet som speglar Sveriges ekonomiska historia från vikingatid till nutid. Man får följa med på en intressant, lärorik och spännande resa genom Sverige. Inte bara företag, byggnader, miljöer och muséer presenteras utan även manliga och kvinnliga entreprenörer. Dessutom är boken rikt illustrerad och man får även ta del av foton, målningar, reklamtryck och citat ur romaner och reseskildringar. Författaren har varit chefredaktör för DN och skrivit ett stort antal böcker om näringslivshistoria. För att samla ihop material till denna bok har han under flera år reste sammanlagt 8000 mil (motsvarande två varv runt jorden).

Det är en innehållsrik bok. Man känner verkligen hur mycket tid och energi Anders Johnson har lagt ner på den här boken. Den känns välskriven och genomarbetad. Det är intressanta fakta och även om man inte har några historiska förkunskaper kan man ta del av Sveriges näringslivshistoria på ett lättillgängligt sätt. Den enda nackdel jag kan hitta är att avsnitten ibland känns för korta. Kanske hade man kunnat dela upp boken på två volymer (norra respektive södra Sverige i varsin volym) för att istället kunna utveckla varje avsnitt lite mer och få med ännu mer intressant fakta. Men å andra sidan fungerar boken utmärkt som introduktion och inspiration till att lära sig mer. Boken är indelad i kapitel länsvis, så man kan på ett enkelt sätt läsa om sina egna hemtrakter eller använda boken som uppslagsbok. En mycket bra presentbok nu inför jul till alla historieintresserade personer, män som kvinnor!