Filosofi för livet

Filosofi för livet är en lättillgänglig bok som presenterar ett helt nytt sätt att handskas med personliga eller existensiella frågeställningar – att prata med en filosof. Den här boken visar hur man kan använda filosofi i vardagen, liksom hur den som jobbar med människor i samtal i sin yrkesvardag kan använda sig av filosofi (exempelvis socionomer, sjuksköterskor, coacher, psykologer och rådgivare av olika slag). Författarna Helge Svare och Henning Herrestad jobbar med filosofisk praxis i Oslo och de berättar hur de arbetar i sin verksamhet. I Norge har det nämligen vuxit fram en hel rörelse där filosofer tar emot klienter för samtal, som ett alternativ till psykoterapi. I boken får man ta del av många exempel och fallbeskrivningar. En intressant bok som får en att tänka i nya banor. Boken utges av Alfabeta.