Finn din energikod

Jag har läst de flesta av Sanna Ehdins böcker och min favorit hittills är Den självläkande människan. Men Sannas nyaste bok Finn din energikod – få ett rikt, lyckligt och självläkande livär nog minst lika bra. Boken handlar om det mest grundläggande av allt – vår livsenergi. En hög energinivå är nyckeln till god hälsa, kraft och glädje. I boken berättar Sanna om hur man gör för att höja sin energinivå. Det är många saker som inverkar på energibalansen, som dagsljuset, maten, hälsan, sömnen, kärleken, vänskapen… Alla dessa faktorer beskrivs i boken och Sanna berättar också hur man kan göra rent praktiskt för att få in mer energi i vardagen. Hon berättar också om de största energitjuvarna och hur man får bort dem ur sitt liv.

Sanna skriver om helheten – systemenergin – som består av fysisk, emotionell, mental och andlig energi. För att vi ska må riktigt bra så måste alla delar finnas där. För att man ska få och bibehålla en hög energinivå är det tre saker man måste göra: tillföra energi varje dag, se till att hålla en hög energinivå vad som än händer samt rensa ut och välja bort det som stjäl energi. I boken finns många förslag på praktiska övningar man kan göra för att tillföra mer energi respektive rensa bort det som stjäl energi.

Sanna Ehdin poängterar också flertalet gånger i boken att det inte är någon annan som kan göra en lycklig, det måste börja hos en själv. Man måste själv ta ansvaret för sin lycka. Det är ens handlingar och attityd som avgör om man blir lycklig eller olycklig. Det hjälper inte att skylla på omständigheterna eller på andra personer – då blir man istället ett offer. Alla har vi det tufft ibland och en del får större börda än andra, men då blir det ännu viktigare att knyta an till andra så man kan få hjälp och bli lyft. Det viktiga är inte hur vi har det – utan hur vi tar det.

Finn din energikod är en riktigt bra bok. Jag rekommenderar den för alla som vill få in mer energi till sina liv, som ofta känner sig trötta och energilösa. Det finns många tips och råd i boken och alla kan hitta saker som de kan tillföra eller ta bort från sin vardag för att få mer ork och livsenergi.