Föräldracoachning med Jesper Juul

Jesper Juul är välkänd bland föräldrar som läser tidningen Vi föräldrar. Han är familjeterapeut och har under flera års tid coachat föräldrar som skrivit in till tidningen. Några av dessa föräldracoachningar finns samlade i boken Föräldracoachning med Jesper Juul (redaktör Anna-Maria Stawreberg). De familjer som skriver in till Vi föräldrar och mer om hjälp i sin föräldraroll har många olika problem, det kan vara små vardagliga konflikter eller större och tyngre problem. Föräldrarna som valts ut har sedan fått träffa Jesper Juul under ett par timmar för att tillsammans försöka lösa problemet. Ett reportage från coachningen publiceras sedan i tidningen, men föräldrarna får vara anonyma. När Vi föräldrar väljer ut de familjer som får vara med i familjecoachningen så försöker de välja sådana som har problem som många läsare kan identifiera sig med. Eftersom det har visat sig att många familjer har liknande problem så har Vi föräldrar valt att samla några av Jesper Juuls föräldracoachningar i denna bok.

Totalt finns det 18 föräldracoachningar att ta del av i boken och de är samlade under rubrikerna Viljestarka barn, Föräldraroll, Vardagskaos och Föräldrarelation. Har man läst tidningen så känner man igen sig i boken eftersom artiklarna är upplagda på samma sätt även i boken. Man får läsa föräldrarnas brev till tidningen, själva coachningen, Jespers tips till familjen och slutningen en uppföljning. På så sätt presenteras samtliga 18 coachningar. Det är väldigt intressant att ta del av familjernas problem och av Jespers tips och råd till dem. Jag tror också att väldigt många föräldrar känner igen sig i några av berättelserna i boken. Har man problem i sitt föräldraskap eller bara vill känna sig mer påläst angående föräldrarollen så tycker jag att man ska läsa den här boken.