Glittrig diamant dansar

Glittrig diamant dansar handlar om en helt ny form av språkdidaktiskt arbete där man fokuserar på poesi som ett verktyg för språkutveckling. Tidigare så har forskare framförallt studerat hur äldre barn har läst och tagit till sig poesi från vuxna poeter. I den här boken får man istället tips om hur man kan jobba med poesi även med förskolebarn. Tanken är att de själva ska få skriva poesi, vilket gör dem till skickliga språkbrukare. Genom att använda rim, liknelser, metaforer och liknande så kan barnen beskriva sådant som deras eget språk inte skulle ha räckt till för annars. En inspirerande bok om språkutveckling, språklek och hur man kan jobba med poesi med barn mellan 3-7 år. ett måste för förskollärare och grundskollärare.

Glittrig diamant dansar är skriven av: Niklas Pramling, doktor i pedagogik. Ingrid Pramling Samuelsson, professor i pedagogik med inriktning mot de tidiga barnaåren. Båda är verksamma vid Göteborgs universitet.Boken är utgiven av Norstedts förlag.