Gud i Sverige

Gud i Sverige av Göran Hägg (Norstedts förlag) är en unik bok. Det är en svensk kulturhistoria ur ett ovanligt och ofta förbisett perspektiv. Boken innehåller alltså historien om Gud i Sverige. Från hedniska riter till Knutby-sektens övningar får vi ta del av Sveriges utveckling. Man får möta starka gestalter som heliga Birgitta, Rudbeckius och biskop Brask. Men också rörelser som Korpelanerna, Livets ord och andeskådare. Hittills har det inte funnits någon lättläst, engagerande och neutral skildring av detta ämne, så boken känns både unik och välbehövd. Vår svenska historia är ju i högsta grad påverkad av religionen. Ta bara Vadstena Kloster som exempel, som förr var en intellektuell världsmakt. Göran Hägg skriver väldigt bra, han har ett språk som gör att man gärna läser vidare och det han tar upp i boken känns både relevant och intressant. Boken är indelad i kapitel i kronologisk ordning, vilket känns logiskt och bidrar till att boken känns lättläst trots att den är tjock och tar upp ett komplext ämne. Göran Hägg har tidigare skrivit uppskattade böcker om Sveriges och världens litteraturhistoria och de rekommenderar jag också.