Investera i barns hälsa

Investera i barns hälsa är en bok där Statens folkhälsoinstitut har sammanställt kunskap om olika vetenskapligt baserade åtgärder som kan främja barns hälsa. Den är ett sätt att ge spridning åt effektiva metoder för att de snabbt ska komma till användning. Boken vänder sig till personer som jobbar med barn och ungdomar, exempelvis på förskola, skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, politiker, tjänstemän och personer som är verksamma inom frivilligsektorn.

I boken får man ta del av den kunskap som finns om uppväxtårens hälsoproblem och vad som påverkar barns hälsa. Boken visar på insatser som kan föräbättra barns hälsa och på hur man kan utveckla barnets olika miljöer, som familjen, skolan, förskolan, fritidsmiljöer och så vidare. Psykisk ohälsa ges ett eget kapitel.

Exempelvis tar boken upp insatser riktade mot mammor som röker eller dricker alkohol under graviditeten, föräldraförsäkring, familjecentraler, personaltäthet på förskola, barngruppsstorlek, förskolans fysiska miljö, skolmat, skoltrivsel, mobbing, skolgymnastik, TV- och datorspel, bruk av alkohol bland unga, fritidsaktiviteternas innebörd och mycket mer. De saker som kan påverka barnens hälsa diskuteras och förklaras med gott om statistik och andra referenser. De insatser som finns i samhället idag beskrivs och diskuteras. Frågor som Vilka metoder ska användas? Vilka miljöer och områden ska man satsa på? Hur får man bäst nytta av de insatser som görs? diskuteras och besvaras. En intressant bok för den som jobbar med barn på något sätt eller bara är intresserad av hur man kan satsa på barns hälsa ur ett samhällsperspektiv. Boken är utgiven av Gothia förlag.