Jorden vi ärvde

Jorden vi ärvde – om klimat, konsumtion och livsval är en intressant bok där flertalet skribenter har skrivit var sitt kapitel om vad vår moderna livsstil egentligen gör med oss och vår miljö. Är det verkligen vår medborgerliga plikt att shoppa? Man säger att vår välfärd bygger på att konsumtionen ständigt ökar, men nu har allt fler människor i den rika delen av världen börjat ifrågasätta om konsumtion verkligen ska vara livets mening och innehåll. Allt fler väljer att ta köpstopp eller börja leva enklare. Det har getts ut flera böcker om dessa frågor under den senaste tiden. I Jorden vi ärvde bjuder skribenterna och konstnärerna in till samtal om just klimat, konsumtion och livsval. Bland skribenterna återfinns exempelvis Jonas Gradell, Katarina Bjärvall och Maria Küchen. Boken ges ut av Ordfront i samarbete med Svenska Kyrkan. Redaktör är Erika Dahlén. Det är en intressant och framförallt tankeväckande bok som alla borde läsa.