Maten som stärker din hälsa

Maten som stärker din hälsa är en intressant bok för oss alla som är intresserade av kost och hälsa. Boken är skriven av Charlotte Erlansson-Albertsson som är professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid Lunds universitet. Hon har tidigare skrivit flera andra böcker om kost och hälsa.

Maten som stärker din hälsa är indelad i tre delar. Första delen av boken beskriver några av våra vanligaste sjukdomar, de så kallade livsstilssjukdomarna, exempelvis Alzheimers, cancer, ledsjukdomar och inflammatoriska tarmsjukdomar. Orsakerna till sjukdomarna beskrivs liksom vad man bör äta respektive inte bör äta med tanke på dessa sjukdomar. Många av dagens sjukdomar går ju att återkoppla till vår livsstil, det vill säga vad vi äter och hur vi rör oss. Genom att förändra sin kost och sina motionsvanor kan vi också påverka vår hälsa och det är det som är bokens kärna. Bokens andra del handlar om olika nyttiga livsmedel, som bär, frukt, grönsaker, te, kaffe, vin och choklad. Det ges bra förklaringar till varför de är nyttiga och hur de ska användas. Bokens avslutande del består av goda och nyttiga recept. Jag tycker att boken var väldigt givande och jag lärde mig mycket nytt. Den är lättläst, inspirerande och läsvärd.