Mindful Eating

På sista tiden har det uppmärksammats allt mer att man bör medvetandegöra sitt ätande. Exempelvis har det kommit böcker som handlar om känslomässigt ätande och om socialt ätande. Jag tycker att det finns en stor poäng i detta, även om man kanske inte har några viktproblem så kan det vara betydelsefullt att ägna någon tanke åt varför man äter och varför man äter just det man väljer att äta. Mindful Eating  av Elin Borg är en bok som behandlar just sådana frågor.

Boken är upplagd som en sexveckorskurs och för varje vecka kommer nya uppgifter och uppdrag. Boken riktar sig kanske främst till de som har problem kring ätandet och/eller vikten. Därav finns det uppgifter som exempelvis handlar om att stå emot frestelserna när man är och handlar. Alla uppgifter kanske inte är relevanta för alla personer, men det går ju enkelt att hoppa över de bitar som man känner inte passar en.

Mycket i boken handlar just om att medvetandegöra sitt ätande och jag gillar det tänket. Om man nu har problem med maten eller vikten så tror jag att det är hemskt viktigt att först av allt ta reda på hur man äter, i vilka situationer man äter och varför man äter det man gör. Först när man vet det så tror jag att man kan ändra på sina vanor. Man måste synliggöra sitt beteende först av allt. Jag tycker att det här är en mycket intressant bok som gav mig många tankar och funderingar, men också många svar, lösningar och aha-upplevelser. Och som sagt, man behöver inte alls ha ätstörningar eller vara överviktig för att ha stor nytta av boken, även om de som har det förstås också kommer att uppskatta boken. Det är helt enkelt en bok som jag rekommenderar till alla som är intresserad av hälsa och psykologi.

Boken utformades ursprungligen för en sexveckorskurs som författaren till boken erbjuder via sitt företag Well-Awere-Ness, men tack vare boken kan man numera genomföra kursen på egen hand. Det finns också tillhörande ljudfiler till boken. I slutet av boken finns också en matdagbok som man ska använda kontinuerligt under kursens gång.