Nordiska gudinnor

Jag är intresserad av historia och mytologi och har även läst en kurs i mytologi. Det man slås av är att de nordiska gudinnorna inte har någon större plats i böckerna som handlar om nordisk mytologi. När man läser om till exempel romersk eller grekisk mytologi så har ju gudinnorna stor plats, ta exempelvis Hera, Venus, Afrodite, Athena, Nike, Gaia, Aurora, Mimesis, Minerva och många andra gudinnor som är väl kända även om man inte har några större kunskaper i mytologi. I nordisk mytologi får gudinnorna en mycket mer undanskymd roll och det kan delvis härledas till att krigisk och patriarkal nordisk värld helt enkelt inte hade något behov av kvinnliga gudar. Frågan är dock varför exempelvis romarna och grekerna tyckte att de behövde gudinnor då den tid när deras mytologi kom till var minst lika krigisk och patriarkal. Svar på många av de frågor man har om nordiska gudionnor kan man hitta i Britt-Mari Näsströms bok Nordiska gudinnor – Nytolkningar av den förkristna mytologin (Albert Bonniers förlag).

Boken börjar med ett avsnitt som  heter Vad kännetecknar en gudinna, där man får en inledning till boken och man klargör vad som kännetecknar en gudinna. Den andra, större, delen av boken heter De nordiska gudinnorna och det är där våra nordiska gudinnor presenteras utförligt under rubriker som De krigiska, De sejdande, De kärleksfulla och De ödesbestämmande. Det är mycket intressant läsning och boken är läsvärd till alla som har intresse av mytologi, religion eller historia.