Nyhetsjournalistik

Nyhetsjournalistik av Erik Fichtelius är en mycket populär bok som kom i sin första utgåva redan 1997. År 2008 kom en ny upplaga som är en omfattande omarbetning och uppdatering. Boken innehåller tio gyllene regler för nyhetsjournalistik. Det är en grundbok som definierar begreppet nyhetsjournalistik, berör grunderna i den journalistiska etiken samt lagar och regler för publicististk verksamhet. Men det är också en pratisk lärobok som går igenom allt en journalist gör i sin vardag – intervjumetodik, researcharbete, berättarteknik, redigering, bild- och ljudhantering, språk- och röstanvändning och så vidare. Boken innehåller helt enkelt att en blivande journalist behöver veta för att kunna jobba praktiskt med nyheter. För den som är journalist fungerar boken som en uppslagsbok och en praktisk vägledning i arbetslivet. I slutet av boken finns en sammanfattning av de tio gyllene reglerna och det finns även ett antal övningsuppgifter för den som vill fördjupa sig. Jag tyckte först att Nyhetsjournalistik såg tråkig ut när jag bara tittade på omslaget, men när jag läste boken kände jag bara ”wow, vilken guldgruva för en journalist/journaliststudent, här finns verkligen allt!”.