Om bokbloggare

De senaste veckorna har bokbloggarnas situation diskuterats. Det började med denna artikel i GP skriven av @mediaknarkarn där det framkom att vissa bokbloggare blivit påhoppade och illa bemötta av författare och att författare till och med försökt påverka bloggskribenterna på olika sätt. Efter det kom ett svar från författaren @joschreiber som menar att bokinfluencers måste ta sin roll på allvar och att författarna önskar nyanserade recensioner snarare än korta omdömen. För mig och flera andra bokbloggare väcktes då frågan då om hur förlagen ser på bokbloggarna och vår roll. Till exempel när det gäller utskick av recensionsexemplar. Vad är egentligen viktigast för förlagen – att bokbloggaren kan sin genre och skriver långa ambitiösa recensioner eller att hen skriver korta positiva boktips? Varför skickar vissa förlag hela sin utgivning till vissa bokbloggare, som då översköljs av böcker även i genrer hen aldrig läser och skriver om? Medan andra förlag utan vidare motivering säger nej när bokbloggare ber om böcker inom genrer som hen läser allt inom? Efterfrågar verkligen förlagen de nyanserade recensioner som författarna vill ha, eller vill förlagen snarare bara ha reklam i sociala medier? Till sist handlar väl frågan egentligen om vilka bokbloggarna egentligen skriver för – författarna, förlagen eller bloggläsarna. Det verkar som att författarna, förlagen och läsarna kanske efterfrågar helt skilda texter?