Så kan du hjälpa ditt barn att klara skolan

Skolan har ett språkutvecklande uppdrag och ska främja språkutvecklingen. Men föräldrarna och hemmet har också ett ansvar. Bäst går det om hem och skola kan samverka. Om föräldrarna vill att sina barn ska lyckas i skolan kan de underlätta detta genom att högläsa för dem tidigt och sedan aldrig sluta läsa för dem även när barnen blir äldre och själv lär sig läsa.

De föräldrar som läser högt för sina äldre barn väljer ofta att läsa ur skönlitterära böcker som de själva får ut något av. Ofta som godnattsaga. Men det är inte bara skönlitteratur man kan högläsa, utan också facklitteratur. Varför inte högläsa barnens läxa tillsammans? Det fungerar oavsett vilken slags läxa barnet har och vilket ämne som helst. Det gör inte bara att läxan blir lättare för barnet att förstå och ta till sig, utan också att er relation stärks. Barnet märker att du som förälder tar dig tid att sätta sig in i hans eller hennes vardag och förpliktelser. Här kommer lite läxläsartips ur Anne-Marie Körlings bok Den meningsfulla högläsningen:

  • Läs ditt barns läxa högt för barnet.
  • Visa ditt intresse för innehållet i läxan.
  • Lyft upp ord som du tycker är spännande och säg dem högt.
  • Berätta vad du lär dig från barnets läxa.
  • Fråga vad barnet tycker om innehållet i texten.
  • Berätta om hur du läser då du själv inte förstår.
  • Läs läxan på flera olika sätt. Lek med den. Läs den som om den vore en deckare, en saga eller en rolig historia.
  • Lyft fram det positiva som texten säger dig.
  • Värdera skolans innehåll med nyfikenhet.
  • Tro på ditt barns förmåga.