Så väljer du rätt äldreomsorg

Att välja äldreomsorg kan vara en djungel, oavsett om det är till sig själv eller till en anhörig. Har man ingen insikt i hur äldreomsorgen fungerar kan det vara otroligt svårt att hitta rätt. Vad finns det egentligen för hjälp att få? Vad har man för rättigheter? Vad är rimligt att begära? Hur ska man tänka när man väljer mellan olika former av äldreomsorg? Och vad gör man om man inte känner sig nöjd med sitt val? Alla dessa frågor och många fler får man svar på i boken Så väljer du rätt äldreomsorg som är skriven av Claes Björck och Anna Bidö (Gothia förlag).

Boken är en enkel, men samtidigt matnyttig och innehållsrik guide för den som ska välja äldreomsorg åt sig själv eller åt en närstående. Den är lättläst och mycket konkret med många tips och råd. Antingen läser man den från början till slut eller så väljer man ut de delar som är relevanta i ens egen situation, båda varianterna fungerar lika bra för att läsa boken. När man väljer förskola och skola till sina barn granskar man ofta olika alternativ noga och sätter sig in i det hela. Inför dessa val finns det gott om information och vägledning för den som behöver tips och råd. På samma sätt kan man behöva vägledning inför att välja äldreomsorg, men där har det inte funnits lika mycket information och det har författarna tagit fasta på. I boken får man en bra översikt och en god förberedelse inför valen. Det kan ju vara många saker att tänka på inför valet av äldreomsorg. Först ska man definiera vad man egentligen behöver ha hjälp med. Räcker det med hemtjänst eller behöver man flytta till ett äldreboende? Vad finns det för hjälp att få och vad passar mina behov bäst? Hur går man till väga för att söka om hjälp och vad kostar det? När man väl vet på ett ungefär vad man vill ha så finns det numera också en mängd olika aktörer på marknaden, både kommunerna och de privata aktörerna. Hur ska man välja rätt bland dessa och vad ska man tänka på vid jämförelser av olika utförare? Oavsett vilka frågor som dyker upp längs vägen så är Så väljer du rätt äldreomsorg en bra guide i djungeln. En mycket läsvärd bok för alla som står inför detta viktiga val.