Skaparbibblan

SkaparbibblanMakerspace är en verkstad där människor samlas för att skapa tillsammans. Detta kan exempelvis ske på ett bibliotek. Begreppet skaparbibbla är därmed ett bibliotek där deltagare skapar tillsammans, vilket främjar samarbetsförmåga, kreativitet och problemlösning. Skaparbibblan är namnet på en bok som handlar om hur man går tillväga för att göra biblioteket till ett makerspace. Det är också namnet på ett nätverk som har samlat flera personer som arbetar med att utveckla skaparbibblor. Boken är indelad i fem kapitel: Det nuvarande arbetet med skapande på bibliotek, Omvärlden och bibliotekets roll, Biblioteksuppdraget och Skaparbibblan, Biblioteksutveckling samt Kom igång med din skaparbibbla. Det finns också en inledning där makerrörelsen, nätverket Skaparbibblan och bokens författare presenteras. Därefter går man vidare till att definiera själva begreppen Skaparbibblan och makerrörelsen. Vad är skillnaden mellan pyssel och skapande till exempel? Sedan får vi ta del av goda exempel både från Sverige och andra länder. Många bibliotek har arbetat med makerspace på bibliotek och av dem kan man lära mycket. Därefter diskuteras skapande ur ett samhällsperspektiv och bibliotekets roll när det gäller skapande ur flera olika perspektiv, vilket är väldigt intressant eftersom man får ta del av tankar, åsikter, insikter och perspektiv man inte tänkt på tidigare. I bokens avslutande kapitel finns konkreta tips och råd för att komma igång med skaparbibbla på sitt bibliotek. Det finns också en gedigen källhänvisning för den som vill läsa ännu mer. Boken har ett pedagogiskt och lättläst upplägg och den är skriven i en inspirerande ton. För den som jobbar på bibliotek och vill lära sig mer om makerspace eller som bara är nyfiken på makerrörelsen är därför Skaparbibblan av Lo Claesson, Eleonor Grenholm och Ann Östman en bok jag rekommenderar. Lo Claesson är bibliotekschef i Vaggeryds kommun, Eleonor Grenholm arbetar som bibliotekskonsulent på Länsbibliotek Uppsala och Ann Östman arbetar som bibliotekskonsulent på Region Gävleborg. De är alla aktiva i nätverket Skaparbibblan och i boken låter de flera personer som också arbetar med att utveckla skaparbibblor komma till tals.

Skaparbibblan är utgiven av BTJ förlag och finns bland annat på Adlibris och på Bokus.