Skriva – en metod för reflektion

Maria Hammaréns bok Skriva – en metod för reflektion utgivits av Santérus förlag. Det är en bok för alla som någon gång vill arbeta i en skrivgrupp. Det är ingen handbok, snarare en liten skrift med goda råd och tips. Det är en bok för den som är intresserad av ett medvetet språkarbete och författrens förhoppning med boken är att den ska väcka inspiration till nya sätt att arbeta med identitet, reflektion och organisationsutveckling. Trots att jag borde tillhöra målgruppen känner jag dock inte att den tillför speciellt mycket, däremot har jag hört av flera andra att de ständigt går tillbaka till den här boken, så därför rekommenderar jag den ändå vidare.

One thought on “Skriva – en metod för reflektion

Comments are closed.