Storytelling befolkar varumärket

I alla tider har människor samlats kring lägerelden för att berätta var de kommer ifrån, vad de kan och vart de är på väg. Idag samlas människorna i lunchrum, väntrum, föreningslokaler och ute på nätet. Detta kan företag utnyttja genom ett begrepp som heter Corporate Storytelling. Tanken är att man låter människor berätta om sitt företag när de träffar andra människor. På så sätt kan företaget få människor att få upp ögonen för företaget, få veta vad företaget gör och vad det står för, men man kan också använda storytelling i speciella situationer, inte bara till marknadsföring utan också vid exempelvis rekrytering, kundvård och CSR. Boken Storytelling befolkar varumärket är en inspirerande och välskriven bok om begreppet Corporate Storytelling. Boken är skriven av Matts Heijbel och utgiven av Blue Publishing.

I boken finns ett hundratal berättelser om svenska företag och det finns också ett stort antal case, det vill säga exempel på hur företagsledare och chefer har arbetat med storytelling i sina verksamheter. Författaren säger att varje organisation har tusen berättelser inom sig. Medarbetare och kunder har berättelser om eldsjälar och hjältar, om misstag och visioner, om nöjda kunder och fantastiska dagar på jobbet, om hur allt började, om problemlösning och glädjeämnen. Många av dessa berättelser kan man som chef använda sig av som ett kraftfullt komplement till siffror, diagram, kartor och andra abstrakta bilder av företaget och verksamheten. På så sätt befolkar man företagets varumärke med känslor och bilder från verkligheten. Storytelling kan användas i en rad änddamål och författaren ger ett tjugotal exempel, som PR, marknadsföring, rekrytering, kundvård, missnöjeshantering, ledarskap, organisationsutveckling, förändringar, kriser och corporate social responsibility. Varje ändamål presenteras i ett eget kapitel med tips och råd om hur man kan göra, men också illustrerade med ett flertal cases. I slutet av boken finns ett avsnitt med frågor och svar om corporate storytelling. Man kan tro att denna bok enbart vänder sig till företagsledare och marknadsförare, men det är inte sant. Vem som helst kan ha stor behållning av boken. Egenföretagare till exempel kan ha stor nytta av boken, men boken är också intressant underhållning som berör och engagerar. Alla de case som finns med i boken berättar historier från svenska företag och det är värt att läsa boken endast för att ta del av dessa berättelser.