Sveriges ekonomiska historia

Jag har läst 20 poäng ekonomisk historia på universitetet och det var två väldigt intressanta kurser. Den ena kursen handlade om Sveriges ekonomiska historia och den andra kursen om världens ekonomiska historia. Därför var det intressant att ta del av Lars Magnussons nya och reviderade utgåva av Sveriges ekonomiska historia. Där får man läsa hela historien om hur det svenska samhället har löst sina försörjningsproblem från forntid till nutid. Man kan bland annat läsa om hur stor betydelse ekonomiska händelser egentligen har och om hur avgörande de långsamma förändringarna i samhällets struktur egentligen är för samhällsutvecklingen. Författaren belyser såväl långsamma historiska rörelser (typ industrialismen) som snabba, drastiska händelser (typ börskrascher). Han tar också in internationell och utländsk forskning och visar på hur händelser i världen har påverkat oss i Sverige. Boken känns mycket aktuell och uppdaterad. Den är lättläst och intressant, trots att den är tjock och handlar om ett stort och brett ämne. Det märks att författaren kan sin sak och boken är väldigt välskriven och genomarbetad. Det här är en läsvärd bok för alla som har intresse för ekonomi eller historia.

One thought on “Sveriges ekonomiska historia

Comments are closed.