Intervju med Anna Damberg

Foto: Robert Damberg

Anna Damberg har tidigare gett ut två barnböcker: Barbro hittar hem (2018) och Barbro och tjuven (2020) som handlar om papegojorna Barbro och Benny. Nu är hon aktuell med bilderboken Bobo och olikheterna som handlar om stamning.

”Idén till att skildra en karaktär som stammar fick jag för många år sedan då jag har en son som har stammat sedan han var liten”, säger Anna. ”Idag finns det en hel del litteratur för barn som tar upp ämnen som olikheter och olika funktionsvariationer vilket är jättebra. När jag tog tag i mitt projekt och började göra research så upptäckte jag att det inte finns så mycket skrivet för barn om just stamning. Så kanske är Bobo och olikheterna den första bilderboken i ämnet.”

När Anna bestämde sig för att skriva om stamning så föll det sig naturligt att använda sig av hennes redan befintliga barnbokskaraktärer papegojorna Barbro och Benny från Barbro hittar hem och Barbro och tjuven. Men de fick nu ta ett steg tillbaka som birollsinnehavare för att ge plats åt sin son Bobo som en dag börjar stamma.

Bobo och olikheterna tar alltså upp temat stamning och såväl barn som vuxna som själva stammar kommer förmodligen att känna igen sig. Tanken är också att boken ska berätta mer om vad stamning är, sprida kunskap om stamning till alla, stor som liten, samt ge tips om hur man ska bemöta någon som stammar, samtidigt som författaren förstås vill sprida läsglädje och bjuda på en fin läsupplevelse.

”Jag hoppas att boken ska kunna bidra till större kunskap och förståelse hos både barn och vuxna kring ämnet stamning”, säger Anna. ”Det finns en del okunskap kring stamning som i sin tur kan påverka hur många av oss bemöter en person som stammar. Vi kanske blir osäkra men vill ändå försöka vara hjälpsamma så vi avbryter den som talar, fyller i, gissar oss till vad hen vill säga, tappar ögonkontakten och kanske tålamodet. I sämsta fall kanske det även finns de som vill göra sig roliga på andras bekostnad och härmas eller retas. Budskapet i boken är också att vi ska upptäcka att vi faktiskt alla är olika, att ingen är den andre lik och att alla förtjänar att bemötas med respekt för dem de är. Min tanke är att boken ska ge upphov till många frågor, tankar och diskussioner kring hur vi bemöter varandra, oavsett om vi har en funktionsvariation eller ej. Alla förtjänar att bli lyssnade till, att få prata och göra sin röst hörd”.

I Bobo och olikheterna möter vi också andra funktionsvariationer, då den belyser att alla är olika. Någon kanske har glasögon, en annan hör inte så bra och någon annan kanske använder rullstol. Men oavsett olikheterna så är alla lika mycket värda. Det här är en jättebra bok att läsa tillsammans, kanske i en barngrupp på förskolan eller i förskoleklass för att komma in på samtal om just olikheter och allas lika värde. Något som ständigt är aktuellt och viktigt att belysa och samtala kring.