Trygga barn & trygga föräldrar

Den här boken är det ganska länge sedan jag läste ut, men jag har gått runt och funderat på innehållet ett tag. Trygga barn & trygga föräldrar är skriven av Cecilia Moen och utges av Midsummer Press. Cecilia Moen driver nättidningen ABC – Nättidning för nyfikna föräldrar. Det här är en vanlig föräldrabok som handlar om barnets liv från nyfödd till tre års ålder. Den handalr om mat, sömn, hur man kan skydda barnet, hur kan känner igen när barnet är otryggt och vad man kan göra då och så vidare. Skillnaden mot traditionella föräldrahandböcker är dock perspektivet. Cecilia Moenhar ett evolutionärt perspektiv. Hon vill att föräldrarna ska våga släppa taget om scheman och krav och istället låta den medfödda lyhördheten och glädjen prägla samspelet med barnet. Det finns gott om praktiska råd i boken. Kanske inte sådana råd som ges på BVC idag, utan snarare råd som är anpassade till hur vi människor är skapta.

Dagens människor lever på ett väldigt annorlunda sätt än vad vi är evolutionärt anpassade för. Visserligen är också dagens samhälle också helt olikt exempelvis stenålderssamhället. Därför utgår författaren från hur vi lever idag och försöker möta de tankar och idéer som finns idag, men anpassa till ett mer ursprungligt levnadssätt. Ett exempel är barnvagnar, denna moderna uppfinning som bara har funnits en väldigt kort tid. Att bära barnet och kunna skydda det med sin egen kropp är ett sätt som är mer anpassat mot hur vi är skapta. Boken innehåller dock inga pekpinnar, utan snarare möjligheter, praktiska råd och verktyg för föräldraskapet och det är fritt fram att plocka russinen ur kakan och välja sitt sätt att vara förälder på.