Vad heter du?

vad-heter-du-140.jpgVad heter du – en bok om förnamn är skriven av Anna Ribbing och illustrerad av Mati Lepp. Boken ger svar på många frågor om namn och visar hur roligt det är med namn. Kan man heta vad som helst? Vad betyder mitt namn? Vilka är de vanligaste namnen idag och vilka var vanliga för hundra år sedan? Är det namnet som gör att man är den man är eller skulle det kännas annorlunda att heta något annat? Boken ger upphov till många tankar och funderingar och den visar även hur man kan fundera och experimentera kring sitt eget och andras namn. Det finns namnlekar och man får lära sig skriva sitt namn med handalfabetet eller med runskrift. En läsvärd bok för nyfikna barn.