Värdepapper och Värdering av företag

         

BL förlag ger ut väldigt informativa böcker och jag har flera av deras böcker hemma sedan tidigare. En klassiker är exempelvis boken Avdrag, som kommer ut med en ny upplaga varje år strax innan det är dags för deklaration och som innehåller mängder av deklarationstips för både privatpersoner och företag. Jag har också flera böcker som riktar sig till kulturarbetare, dit vi frilansjournalister räknas, Kulturarbetarboken och Marknadsföring för kulturarbetare är två böcker jag rekommenderar. Nu senast har jag läst Värdering av företag och Värdepapper.

Värdering av företag är en praktisk handledning i hur man värderar sitt företag i olika situationer, exempelvis vid företagsutlåtelse, i samband med dödsfall, vid utköp av en delägare eller vid generationsskifte. Den stora behållningen av boken är de många praktiska exemplen och mallarna som finns i boken. Värdering av företag handlar framförallt om värdering av mindre och medelstora företag som inte är börsnoterade. Det är en mycket intressant bok för alla företagsägare som någonsin kommer att hamna i situationen där ens företag behöver värderas. Boken är skriven av Björn Lundén.

Värdepapper är en genomgång av kapitalmarknaden och alla de skatteregler som omger den. Boken kan sägas vara en grundbok som på ett systematiskt sätt går igenom alla de värdepapper som finns på kapitalmarknaden, hur de fungerar och vilka skatteregler som gäller för dem. I boken kan man exempelvis läsa om aktier, aktieindexobligationer, optioner, terminer, swappar, obligationer och värdepappersfonder. En mycket intressant bok för alla som har något intresse för värdepapper och vill lära sig mera. Boken är skriven av Lennart Andersson.