Värdeskapande CSR – Hur företag tar socialt ansvar

Författaren till Handbok i ekonomijournalistik, Tommy Borglund, har nyligen släppt en ny bok, Värdeskapande CSR – Hur företag tar socialt ansvar. Även Hans de Geer och Mats Hallvarsson bidrar med varsitt kapitel till boken som utges av Norstedts Akademiska förlag. CSR står för Corporate Social Responsibility och boken ger en konkret beskrivning av hur företagen arbetar för att stärka marknadens och allmänhetens förtroende. I dag måste företag både ta och redovisa sitt ansvar gentemot ägare, anställda, kunder, leverantörer och samhälle. Men hur gör de det? Och hur gör man som företagare om man vill börja arbeta mot sådana långsiktiga mål. Det är en intressant bok som både ger en bild av vad CSR egentligen handlar om samt ger konkreta exempel på hur företagen använder denna värdeskapande strategi.