Växa – inte lyda

Växa – inte lyda (Norstedts) är skriven av Lars H Gustafsson. Lars är barnläkare och åttabarnspappa. Han är expert på barn, uppfostran och familjeliv och är en flitig debattör som ständigt citeras i media. I hans bok Växa – inte lyda delar Lars på ett ödmjukt vis med sig av sina tankar och kunskap om barnuppfostran.

Hur blev vi de föräldrar vi är? Hur kommer våra barn att bli? Hur mycket handlar om fostran? ” Dessa intressanta frågeställningar tas upp i boken.

Under senare tid har auktoritära uppfostringsmetoder, inspirerade av nannyprogram, åter fått fäste i Sverige. Barn sätts i skamvrån. Lars är tydlig med vad han anser om sådana metoder och berättar vad som händer i ett barn när de utsätts för sådan behandling. Boken handlar istället om en uppfostringsmetod där vi som föräldrar stöttar och lär oss förstå våra barn – låter de vara individer. En väldigt bra och lättsam bok. Läs!