Vill ha mer

Vill ha mer är en debattbok om barn, tid och konsumtion. Journalisten Katarina Bjärvall har träffat barn och föräldrar, forskare och marknadsförare, leksaksförsäljare och godistillverkare. Hon har läst och samtalat om stress, arbete, tid och konsumtion. Hennes budskap är att vi ska stanna till mitt i vår konsumtionshets och tänka om.

De stegrande konsumtionskraven kräver pengar, vilket kräver mer arbete. Vi dras med i ett ekorrhjul med arbete, stress och konsumtion. Det finns hela yrkeskårer som jobbar med marknadsföring och kartläggning av våra vanor. Ett av deras mest effektiva vapen är våra barn – vill vi inte det bästa för våra barn? Dagens bristvara är inte prylar, dagisplatser, jobb eller pengar, utan tid. Tid för barnen att få vara barn. Tid för familjer att vara tillsammans. Trots att vi har fler saker idag än förr, så är vi inte lyckligare. Flest saker när han dör vinner inte alltid.

Bjärvall blandar intervjuer med fakta. Boken är lättläst, engagerad och mycket intressant, inte bara för barnfamiljer, utan också ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Bjärvall har själv nämnt att hon ville skriva om de frågor som familjer diskuterar om kring matbordet, belysa familjers vardagsproblem, och det tycker jag att hon har lyckats med.

Jag tycker att det här är en enormt genomarbetad bok som tillför något till alla föräldrar i dagens konsumtionshets. Den är tankvärd och får åtminstone mig att stanna upp och tänka till. Behöver verkligen barn hundratals leksaker? Köper föräldrar leksaker för att de känner skuld för att de är borta från barnen för mycket? I slutet av boken får man läsa om några föräldrar som valt att kliva av ekorrhjulet. De har valt till exempel frivillig enkelhet, minskad konsumtion, självhushållning och att inte yrkesarbeta. Det är intressant att läsa om de alternativ som finns till konsumtionshetsen. Boken är helt klart läsvärd!