Winning trading

Tobbe Rosén har under hela sitt yrkesverksamma liv startat och utvecklat företag. För sex år sedan bestämde han sig dock för att istället syssla med sin 25-åriga hobby på heltid – att handla med aktier. Men det var inte så enkelt som han trott. Framförallt var den psykologiska pressen att försörja sig på daytrading betydligt svårare att hantera än många tror.

Tobbe har utvecklat en enkel tradingmodell och i boken Winning Trading: All In – Any Out – ”Låt börsklimatet styra dina affärer” lär han ut denna modell samt ger ett antal tips för hur man blir bättre på att handla med aktier. Han håller också i kurser i daytrading, vilka också fokuserar på samma modell.

Något som Tobbe fokuserar mycket på i boken är planering. När man startar ett eget företag måste man ha en affärsplan. När man börjar handla med aktier bör man också ha en affärsplan, föreslår Tobbe. Affärsplanen ligger sedan till grund för de beslut man fattar som trader. I affärsplanen kan man också definiera hur stora förluster man ska tillåta sig att ha. Förluster är oundvikligt när man handlar med aktier, men de får  aldrig bli större än vad som angetts i affärsplanen. Författaren går också igenom hur man förbereder sig inför en dag med daytrading, vilka förhållanden som anses bra respektive dåliga och vilka tider som är de bästa börstiderna.

I boken får man också lära sig att definiera ett börsklimat, den viktigaste trenden, som sedan kan fungera som ett trafikljus oavsett om man daytradar eller om man sparar i aktier på lång sikt. Tobbe liknar börsklimatet med en luftballong. Om vinden vänder måste man följa med och inet försöka spjärna emot. En mycket bra och tydlig liknelse. Man får också i boken lära sig hur man bygger upp en lönsam långsiktig aktieportfölj enligt WT-pyramiden och G-kraftsprincipen.

Boken är på 320 intressanta och läsvärda sidor. Fakta blandas med Tobbes egna erfarenheter från aktievärlden. Även om man är relativt ny med aktier kan man gott och väl tillgodogöra sig innehållet i boken, eftersom författaren börjar boken med en inledning som bland annat introducerar aktiehandel och förklarar de ord och definitioner som hänger ihop med aktiehandel. Därefter går han igenom vad som krävs för att börja handla med aktier enligt hans metod. Efter det presenteras metoden Winning Trading och grunderna i teknisk analys. Är man intresserad av aktier och vill förbättra avkastningen på sitt sparande eller kanske prova på att ägna sig åt daytrading på hel- eller deltid så är detta rätt bok. Det är både en bok att läsa igenom för att lära sig mer om aktiehandel och en uppslagsbok som ständigt bör finnas tillhands hemma i bokhyllan. En aktiebok jag rekommenderar varmt helt enkelt.