Läshundar

Högläsning är viktigt för barns utveckling. Men för att högläsningen verkligen ska bli av och vara betydelsefull så är det bra om någon lyssnar till läsningen. För en del barn kan det dock vara svårt att hitta någon att läsa högt för. Kanske känns det jobbigt och pinsamt att läsa högt för klasskompisar och lärare. Kanske är det en alltför stressig miljö i skolan. Kanske har man inte föräldrar och syskon som har tid att lyssna till det man läser. Tänk att vid dessa tillfällen ha en kompis att läsa högt för, en kompis som alltid lyssnar och aldrig avbryter, skrattar eller tröttnar. Denna kompis kan vara en läshund!

Läshund är ett fenomen som blir allt vanligare i Sverige idag. I Finland har man också med stor framgång börjat använda hundar som läshundar och i USA finns redan över 2000 hundar som används just till lästerapi. Det har visat sig att just högläsning är det bästa för läsutvecklingen. Ny hjärnforskning visar att vi måste höra orden för att kunna lära oss dem. Enbart tyst läsning är inte alls lika effektiv.

En läshund kan arbeta på skolor och förskolor, på bibliotek och med läxläsning i hemmet. Läshundar kan arbeta med barn i alla åldrar. En hund är bra på att lyssna och ger lugn, värme och närhet. Det finns bevis för att hundar har en bevisad lugnande effekt på människor. Varje gång man rör vid en hund ökar utsöndringen av oxytocin, vilket är ett välmåendehormon som finns i våra kroppar. En läshund kan därför också bidra med lugn och trygghet som förbättrar elevens koncentration. Vidare fungerar en läshund som en kravlös och icke-dömande lyssnare.

Vid Linnéuniversitetet i Växjö har man genomfört ett projekt som kallas för Bokhunden och Astrid Lindgren. Därigenom har man tagit fram en speciell utbildning får såväl hund som förare. Men metoden är egentligen inte ny. Redan i slutet av 1990-talet, då organisationen R.E.A.D (Reading Education Assistance Dogs) startade i USA började fenomenet med läshundar att sprida sig runtom i världen. Även här i Sverige har det sedan tidigare funnits flertalet privata företag som utbildar läshundar. Det som blev nytt i och med projektet var dock att forskarna på Linnéuniversitetet ville anpassa metoden till det svenska skol- och bibliotekssystemet, ta ett helhetsgrepp kring utbildning av både hund och förare, samt vetenskapligt studera och utvärdera metoden genom att följa och dokumentera läsande barn under en längre tid. Forskarna valde också att anpassa metoden efter vårt svenska kultur- och litteraturarv genom att lyfta fram Astrid Lindgren och hennes författarskap i projektet. Än så länge har det svenska projektet inte genererat några forskningsresultat. I USA däremot har metoden visat sig fungera väldigt bra. Resultaten visade att de barn som hade läst för en hund hade i snitt 20 procent bättre läskunnighet än kontrollgruppen. Andra amerikanska studier har också visat andra positiva resultat, så som att barnen som hade läst för läshundar har fått ett större självförtroende och bättre självkänsla i sina relationer med klasskompisar, att de oftare valde att delta frivilligt i att läsa högt i klassrummet, att de fullföljde och lämnade in sina läxor mer frekvent, att de fick ett bättre uppförande i allmänhet och att de utvecklade starka empatiska relationer med djur. Som tidigare nämnts så har också andra studier visat att det finns fysiologiska fördelar med integration med djur, eftersom att umgås med djur ger en ökad avslappning varpå blodtrycket sänks. Framförallt har studier visat att barn med exempelvis ADHD förändras genom interaktion med djur, att dessa barn blir lugnare och får en bättre koncentrationsförmåga.

Det är dock inte vilka hundar som helst som passar som läshundar. Hundarna måste vara tillräckligt lugna och sociala. Hundar som arbetar tillsammans med barn måste också vara otroligt lydiga, trygga och säkra. Därför undersöks läshundarnas temperament i ett så kallat lämplighetstest för att se om de har rätt kvaliteter för att kunna arbeta som läshund. En läshund får inte heller bli för stressad. Man tittar också på hur hundarna beter sig med barn i olika situationer. Hundarna måste ju tycka om att umgås med barnen. Utbildningen till läshund tar drygt ett år och utbildningen innehåller tre olika delar: besökshundkurs, terapihundkurs och ett barnblock.